Josef Němec, generální ředitel EVONA a.s.

Josef Němec, generální ředitel EVONA a.s.

Dovolte nám, abychom v několika následujících větách krátce shrnuli úspěšnost studia našich zaměstnanců ve vaší jazykové škole LITE.
S potěšením Vám sdělujeme, že jsme velmi spokojeni s efektivitou a způsobem výuky ve Vaší škole a tudíž i s výsledky studia našich zaměstnanců. Jsme nadšeni přátelskou a vstřícnou atmosférou při hodinách, výbornými učebními a cvičebními metodami, rozsahem a intenzitou výuky, ale především tím nejdůležitějším – tím, že společně s Vámi se našim zaměstnancům podařilo „ prorazit bariéry“ a rozmluvit se.
Do dalších let vám přejeme mnoho nových, nadšených a v neposlední řadě spokojených a úspěšných studentů.


S pozdravem za společnost EVONA a.s. Chrudim, Josef Němec, předseda představenstva a generální ředitel