Pavel Hospr

Jsem velice šťastný, že jsem mohl navštěvovat jazykovou školu LITE. Naučil jsem se zde mnoho nových slovíček, výrazů a větných spojení. Zdokonalil jsem se v používání časů, které je potřeba používat správným způsobem. Myslím si, že pokud na ulici, nebo v cizině potkám anglicky mluvícího člověka, tak nebudu mít strach se pustit do konverzace. Určitě budu tuto jazykovou školu doporučovat.

 

Pavel Hospr