Ivana Kaiserová

Na základě pozvánky školy LITE Pardubice jsem se zúčastnila za Okresní soud v Pardubicích bezplatné ukázkové hodiny výuky anglického jazyka. Jako vedoucí správy Okresního soudu v Pardubicích jsem si potřebovala osvěžit jazyk, který jsem se před lety učila, a zejména se rozmluvit, neboť v rámci příprav vstupu do Evropské unie náš soud navštěvují experti z řad soudců z Německa a Velké Británie a potřeba komunikace v některém z jazyků používaných v Evropské unii je nezbytná. Ukázková hodina byla vedena zkušeným českým lektorem, o kterém jsem se skutečně domnívala, že je rodilým anglickým mluvčím. Po absolvování této hodiny jsem začala navštěvovat intenzivní konverzační kurz anglického jazyka.

 

Výuka byla zaměřena na nejrůznější oblasti lidského života, s opakováním gramatiky pro pokročilé pomocí tzv. větných vzorců, tedy vět, které jsou v praxi nejběžnější a nejvíce používané. Poznala jsem, že moje angličtina byla v oblasti gramatiky mnohdy zastaralá a že i tento jazyk doznal za uplynulých let značného vývoje. Lektor po celou dobu výuky dohlížel na co největší procvičování, zejména těch nejméně pohodlných slov a větných vazeb tak, aby si na ně studenti zvykli a staly se pak běžnou součástí jejich konverzace. V průběhu výuky také lektor aktuálně zjišťoval potřebu konverzačních okruhů a dle potřeb studentů připravil požadovanou slovní zásobu, včetně procvičení konverzace i mimo studijní plán.
 

Po úspěšném absolvování kurzů mohu říci, že škola LITE Pardubice mi výrazně pomohla v obnovení mých znalostí anglického jazyka včetně potřebné gramatiky a přispěla ke zvýšení mé jistoty při komunikaci s cizinci a výrazně lepší schopnosti jim porozumět, což jsem měla možnost vyzkoušet v praxi. Studium jazyka ve škole LITE Pardubice mohu vřele doporučit.

 

Ivana Kaiserová