Konverzační kurzy

Tyto kurzy jsou pro mírně pokročilé a pokročilé studenty. Jsou zaměřené na zlepšení pohotovosti v přirozené konverzaci, témata jsou o proti standardnímu kurzu rozšířená o nová slovíčka, fráze a jazykové dovednosti. Výuka je směrována na situace, které jsou pro studenty v běžném životě reálné, jako např. cestování, zaměstnání, volný čas… . Lektor během výuky zjišťuje oblasti zájmu studentů a dbá na správné a efektivní procvičování během celého kurzu. Studenti si během tohoto kurzu celkově zopakují gramatické dovednosti a rozšíří slovní zásobu.