Aleš Křenek

Moje studium angličtiny v LITE začalo v roce 2008, kdy jsem v průběhu dubna až června absolvoval dva kurzy. V dalším roce jsem pokračoval do vyšších úrovní. Studium mě tak zaujalo, že jsem v letošním roce docházel do kurzů pro pokročilé.
Přístup všech lektorů byl profesionální a přátelský po celou dobu výuky. Hodiny výuky byly vždy zajímavé a přinášely stále nové a nové poznatky o tomto zajímavém jazyce.
Osobně mi absolvování těchto kurzů přineslo velký pokrok v používání tohoto jazyka a také seznámení s řadou zajímavých lidí, kteří studovali se mnou. Dnes mohu významně pomáhat ve výuce angličtiny svým dětem na střední škole a základní škole a získané vědomosti jsou mi vítaným pomocníkem v komunikaci s nadřízenými v mém zaměstnání. Odměnou vám také bude četba zajímavých anglických článků v bezpočtu zajímavých publikacích, které lze koupit v knihkupectví. Nabyté znalosti tohoto jazyka oceníte také, pokud plánujete výlet nebo dovolenou v zahraničí, kam můžeme dnes již svobodně cestovat.
Závěrem vám chci doporučit studium v této škole a popřát mnoho úspěchů a trpělivosti na vaší cestě za dalším vzděláním. 

 

22.3. 2010 Aleš Křenek