Můj první kurz

Kurz INT3 byla má první zkušenost s jazykovou školou LITE. Před tímto kurzem jsem absolvoval tříměsíční intenzivní kurz angličtiny v jiném jazykovém institutu. Nevěděl jsem, co mohu od tohoto kurzu očekávat, protože jsem jej dostal jako dárek a dopředu jsem neznal metody výuky používané v této jazykové škole. Již po první hodině jsem byl velice mile překvapen, když jsme téměř veškerý čas z lekcí trávili mluvením. To jsem na předešlém kurzu nezažil. V jazykové škole LITE se mi líbila metoda učení anglického jazyka bez jakýchkoli učebnic či papírů a otupujícího doplňování slovíček či tvarů sloves do předtištěných vět, jak tomu bylo během mého předešlého kurzu. Tento kurz mi pomohl ujistit se v již nabytých vědomostech a naučit se nové výrazy a slovní spojení, které jsem do té doby neznal. V poslední řadě mi pomohl rozmluvit se, což byl můj největší strašák. Už nyní plánuji využít další kurzy, které LITE nabízí. Petr, INT3, lektor: Jana