MUDr. Švihlíková, zubní ordinace

MUDr. Švihlíková, zubní ordinace

Ráda bych vyslovila uznání všem lektorům kurzu angličtiny ve škole LITE. Pracuji jako obvodní zubní lékařka a ve své praxi sice nepotřebuji využívat denně anglický jazyk, ale rozhodně mi pomáhá jak při studiu odborné literatury, tak v soukromém životě ve volném čase. V době kdy jsem na škole LITE začínala, měla jsem pouze základní dovednosti v mluveném jazyce a během čtyř úrovní kurzu jsem dosáhla, podle mého názoru, úrovně, která mi umožňuje se kvalifikovaně vyjadřovat v konverzaci i s rodilým mluvčím. 

Oceňuji odbornou, obsahovou i didaktickou úroveň vedení výuky ve škole LITE. Kvalifikovanost vyučujících mohu posoudit i ve srovnání s jinými kurzy, které jsem v minulosti absolvovala. Moje vyjádření opírám i o názory mých kolegů při studiu. Kromě shora uvedeného jsme ocenili i lidský přístup, který nás motivoval, zvyšoval naše v počátcích velmi nízké sebevědomí, což je pro studium cizích jazyků a potom jejich využívání věcí naprosto zásadní. Všem bych tyto kurzy doporučila.
 

MUDr. Alena Švihlíková, zubní ordinace