Udržovací kurzy

Tytoudržovací kurzy angličtiny jsou pro naše studenty, kteří chtějí mít možnost angličtinu používat a udržet si její úroveň, chtějí si rozšířit slovní zásobu, procvičovat a rozšiřovat si gramatickou dovednost. Naši lektoři zjistí, kde si studenti nejsou ještě zcela jistí a zařadí to do výuky.

Obsahem tohoto kurzu je i čtení, poslech a samozřejmě konverzace na různá témata, která jsou pro studenty použitelná ve skutečném životě, např. hotel, banka, letiště, pracovní pohovor, volný čas a zábava.