O co při výuce angličtiny jde? Naučit se rozsáhlou slovní zásobu, správnou gramatiku, anebo mluvit? Potřebujeme všechno, ale prvotním účelem jazyka je KOMUNIKACE! Proto skutečným měřítkem vašeho úspěchu v angličtině je – vaše schopnost komunikovat a mluvit!

V mnoha jazykových kurzech tráví studenti příliš času nad učebnicemi a gramatikou. Tím však získávají pouze pasivní znalost jazyka! Když potom ve skutečném životě potřebují opravdu mluvit anglicky, mají problém. 

 

Čtyři hlavní důvody, proč lidé selžou při výuce…

  •  „utopili“ se v gramatice a teorii
  • mají převážně pasivní slovní zásobu
  • nedostatek praxe a mluvení již během studia
  • malá sebedůvěra, způsobená kritikou od učitele či okolí (ať už současnou nebo minulou)

 

Od nuly k plynulé konverzaci během jediného roku!

V jazykové škole LITE klademe důraz na vaši schopnost mluvit a komunikovat již od první hodiny. Učíme angličtinu přirozeně, podobně jako jste se naučili svůj rodný jazyk.

Nepleteme vám hlavu gramatickými poučkami, ale dbáme na to, abyste všechnu slovní zásobu i každou větnou vazbu dostatečně procvičili a zažili.

Díky této metodě výuky začnete mluvit již po prvním měsíci studia. Během 6 - 10 měsíců se dostanete na úroveň, kdy jste schopni nejen číst a psát, ale také mluvit a komunikovat ve skutečném životě!

 

Přidejte se k těm, co uspěli!

Metoda výuky používaná v jazykových školách LITE v celé ČR byla sestavena na základě dlouholetých výzkumů. Svojí jednoduchostí a účinností je zcela jedinečná.

Síť jazykových škol LITE existuje v ČR již čtrnáct let. Jazyková škola LITE Pardubice vznikla v roce 2002. Máme know-how, dlouholeté zkušenosti a vynikající, trpělivé lektory. 

Naučili jsme mluvit anglicky již tisíce studentů. Přidejte se i Vy!

Ukázková hodina zdarma

Martin Radil ředitel SBU Organická chemie, Synthesia, a.s.

Vážení,

Dovolte mi, abych se podělil o mou zkušenost s  jazykovou školou LITE.

V loňském roce jsem přijal nabídku na novou pracovní pozici, která obnáší mimo jiné i výbornou znalost angličtiny, a protože má jazyková vybavenost byla do té doby na úrovni začátečník, intenzivně jsem hledal kvalitní jazykovou školu a našel právě LITE. Zaujaly mne jejich www stránky, kde slibovali okamžité výsledky.  Začal jsem tedy intenzivním letním kurzem v chrudimské pobočce úrovní B2 a poté jsem nastoupil standardní kurz B3. Od listopadu 2016 mi můj zaměstnavatel umožnil lekce anglického jazyka přímo na pracovišti. S lektorkou Lenkou Ardeltovou z pardubického LITU jsme začínali 6 hodinami týdně, nyní se, bohužel kvůli mému pracovnímu vytížení, scházíme 2x týdně dvě hodiny.

Po svých zkušenostech mohu potvrdit, že jazyková škola LITE „rozmluví" opravdu každého. Díky propracovanému systému opakování a poslechů anglických textů jsem se přirozenou cestou posunul o několik úrovní výše, aniž bych měl pocit, že to byla bůhví jaká dřina. Baví mne jejich výuková metoda, založená z 80 % na mluvení, baví mne flexibilita kurzu, kdy si sám mohu nastavit tempo studia, konečně jsem si jistý v gramatice, zlepšila se jednoznačně i má výslovnost. Své nabyté znalosti si nakonec mohu téměř denně ověřit při jednáních s našimi obchodními partnery, které máme takřka po celém světě a mé viditelné pokroky jsou z jejich strany velmi pozitivně hodnoceny.

Všichni lektoři školy LITE, se kterými jsem se setkal a měl možnost spolupracovat, jsou skvělí profesionálové! Velké díky proto patří nejen celému týmu jazykové školy  LITE, zejména pak lektorce Lence Ardeltové, která mne dokázala k takovým výsledkům vyburcovat díky svému lidskému přístupu a profesionalitě.

Proto mohu tuto jazykovou školu doporučit každému, kdo chce zažít progres v angličtině, protože jejich metody a postupy výuky vážně fungují.

V Pardubicích dne 23. 6. 2017.

 

 

Martin Radil

ředitel SBU Organická chemie, Synthesia, a.s.


Reference

Petra Gubíková

Vážení přátelé,  dovoluji si Vás oslovit „přátelé“, protože za dva roky studia angličtiny ve škole LITE jste se skutečně stali mými přáteli....

Můj první kurz

Kurz INT3 byla má první zkušenost s jazykovou školou LITE. Před tímto kurzem jsem absolvoval tříměsíční intenzivní kurz angličtiny v jiném...

Bajer Roman

Byl jsem začátečník. Navštěvoval jsem několik kurzů anglického jazyka, měl jsem soukromé hodiny. Ale vpřed jsem se posouval jen velmi pomalu, a občas...

Student Mirek

Pořád jsem si lámal hlavu, co podniknout se svojí chabou angličtinou. Bylo nad mé časové možnosti docházet na standardní kurzy. Věděl jsem, že sám se...

<< 1 | 2 | 3 | 4