O co při výuce angličtiny jde? Naučit se rozsáhlou slovní zásobu, správnou gramatiku, anebo mluvit? Potřebujeme všechno, ale prvotním účelem jazyka je KOMUNIKACE! Proto skutečným měřítkem vašeho úspěchu v angličtině je – vaše schopnost komunikovat a mluvit!

V mnoha jazykových kurzech tráví studenti příliš času nad učebnicemi a gramatikou. Tím však získávají pouze pasivní znalost jazyka! Když potom ve skutečném životě potřebují opravdu mluvit anglicky, mají problém. 

 

Čtyři hlavní důvody, proč lidé selžou při výuce…

  •  „utopili“ se v gramatice a teorii
  • mají převážně pasivní slovní zásobu
  • nedostatek praxe a mluvení již během studia
  • malá sebedůvěra, způsobená kritikou od učitele či okolí (ať už současnou nebo minulou)

 

Od nuly k plynulé konverzaci během jediného roku!

V jazykové škole LITE klademe důraz na vaši schopnost mluvit a komunikovat již od první hodiny. Učíme angličtinu přirozeně, podobně jako jste se naučili svůj rodný jazyk.

Nepleteme vám hlavu gramatickými poučkami, ale dbáme na to, abyste všechnu slovní zásobu i každou větnou vazbu dostatečně procvičili a zažili.

Díky této metodě výuky začnete mluvit již po prvním měsíci studia. Během 6 - 10 měsíců se dostanete na úroveň, kdy jste schopni nejen číst a psát, ale také mluvit a komunikovat ve skutečném životě!

 

Přidejte se k těm, co uspěli!

Metoda výuky používaná v jazykových školách LITE v celé ČR byla sestavena na základě dlouholetých výzkumů. Svojí jednoduchostí a účinností je zcela jedinečná.

Síť jazykových škol LITE existuje v ČR již čtrnáct let. Jazyková škola LITE Pardubice vznikla v roce 2002. Máme know-how, dlouholeté zkušenosti a vynikající, trpělivé lektory. 

Naučili jsme mluvit anglicky již tisíce studentů. Přidejte se i Vy!

Reference

Pavel Hospr

Jsem velice šťastný, že jsem mohl navštěvovat jazykovou školu LITE. Naučil jsem se zde mnoho nových slovíček, výrazů a větných spojení. Zdokonalil...

Bohumil Matyska

Za deset dnů jsem s překvapení zjistil, že jsem opravdu schopen vyjádřit velké množství slov, činností a vztahů anglicky. Práce v takovémto...

Věra Onderková

Kurz mi dal hodně, pěkně jsem se rozpovídala. Užili jsme si legraci se studenty i lektorkou. Pamatuji si více slov, než za dva roky na jiném...

Aleš Jakl

Kurz mě donutil mluvit a používat angličtinu. V minulosti jsem studoval angličtinu 9 let, ale nikdy jsem ji nepoužil. Poznal jsem spoustu super...

Ladislav Skrbek

Z počátku našeho kurzu jsem nedoufal v účinnost výukové metody vaší školy. Po absolvování jedné úrovně mohu říci, že mi jeden měsíc ve...

1 | 2 | 3 | 4 >>