O co při výuce angličtiny jde? Naučit se rozsáhlou slovní zásobu, správnou gramatiku, anebo mluvit? Potřebujeme všechno, ale prvotním účelem jazyka je KOMUNIKACE! Proto skutečným měřítkem vašeho úspěchu v angličtině je – vaše schopnost komunikovat a mluvit!

V mnoha jazykových kurzech tráví studenti příliš času nad učebnicemi a gramatikou. Tím však získávají pouze pasivní znalost jazyka! Když potom ve skutečném životě potřebují opravdu mluvit anglicky, mají problém. 

 

Čtyři hlavní důvody, proč lidé selžou při výuce…

  •  „utopili“ se v gramatice a teorii
  • mají převážně pasivní slovní zásobu
  • nedostatek praxe a mluvení již během studia
  • malá sebedůvěra, způsobená kritikou od učitele či okolí (ať už současnou nebo minulou)

 

Od nuly k plynulé konverzaci během jediného roku!

V jazykové škole LITE klademe důraz na vaši schopnost mluvit a komunikovat již od první hodiny. Učíme angličtinu přirozeně, podobně jako jste se naučili svůj rodný jazyk.

Nepleteme vám hlavu gramatickými poučkami, ale dbáme na to, abyste všechnu slovní zásobu i každou větnou vazbu dostatečně procvičili a zažili.

Díky této metodě výuky začnete mluvit již po prvním měsíci studia. Během 6 - 10 měsíců se dostanete na úroveň, kdy jste schopni nejen číst a psát, ale také mluvit a komunikovat ve skutečném životě!

 

Přidejte se k těm, co uspěli!

Metoda výuky používaná v jazykových školách LITE v celé ČR byla sestavena na základě dlouholetých výzkumů. Svojí jednoduchostí a účinností je zcela jedinečná.

Síť jazykových škol LITE existuje v ČR již čtrnáct let. Jazyková škola LITE Pardubice vznikla v roce 2002. Máme know-how, dlouholeté zkušenosti a vynikající, trpělivé lektory. 

Naučili jsme mluvit anglicky již tisíce studentů. Přidejte se i Vy!

Ukázková hodina zdarma

Martin Radil ředitel SBU Organická chemie, Synthesia, a.s.

Vážení,

Dovolte mi, abych se podělil o mou zkušenost s  jazykovou školou LITE.

V loňském roce jsem přijal nabídku na novou pracovní pozici, která obnáší mimo jiné i výbornou znalost angličtiny, a protože má jazyková vybavenost byla do té doby na úrovni začátečník, intenzivně jsem hledal kvalitní jazykovou školu a našel právě LITE. Zaujaly mne jejich www stránky, kde slibovali okamžité výsledky.  Začal jsem tedy intenzivním letním kurzem v chrudimské pobočce úrovní B2 a poté jsem nastoupil standardní kurz B3. Od listopadu 2016 mi můj zaměstnavatel umožnil lekce anglického jazyka přímo na pracovišti. S lektorkou Lenkou Ardeltovou z pardubického LITU jsme začínali 6 hodinami týdně, nyní se, bohužel kvůli mému pracovnímu vytížení, scházíme 2x týdně dvě hodiny.

Po svých zkušenostech mohu potvrdit, že jazyková škola LITE „rozmluví" opravdu každého. Díky propracovanému systému opakování a poslechů anglických textů jsem se přirozenou cestou posunul o několik úrovní výše, aniž bych měl pocit, že to byla bůhví jaká dřina. Baví mne jejich výuková metoda, založená z 80 % na mluvení, baví mne flexibilita kurzu, kdy si sám mohu nastavit tempo studia, konečně jsem si jistý v gramatice, zlepšila se jednoznačně i má výslovnost. Své nabyté znalosti si nakonec mohu téměř denně ověřit při jednáních s našimi obchodními partnery, které máme takřka po celém světě a mé viditelné pokroky jsou z jejich strany velmi pozitivně hodnoceny.

Všichni lektoři školy LITE, se kterými jsem se setkal a měl možnost spolupracovat, jsou skvělí profesionálové! Velké díky proto patří nejen celému týmu jazykové školy  LITE, zejména pak lektorce Lence Ardeltové, která mne dokázala k takovým výsledkům vyburcovat díky svému lidskému přístupu a profesionalitě.

Proto mohu tuto jazykovou školu doporučit každému, kdo chce zažít progres v angličtině, protože jejich metody a postupy výuky vážně fungují.

V Pardubicích dne 23. 6. 2017.

 

 

Martin Radil

ředitel SBU Organická chemie, Synthesia, a.s.


Reference

Pavel Trojan

Rád cestuji a mrzelo mě, že se v cizině nedovedu dorozumět, že nerozumím základním frázím. Rozhodl jsem se přihlásit do nějaké školy. Jednou...

Jarka Urbancová

V LITE jsem se začala učit jako člověk, který sice prošel klasickou středoškolskou výukou angličtiny, která v něm ale velké a citelné stopy...

Zdeněk Šmahel

Vážení přátelé, Věřím, že potom, co jsem prožil s Vámi ve škole, můžu toto oslovení použít. Chci vám všem poděkovat, zejména mým lektorům, za...

MUDr. Jana Ižáková

Vážení přátelé LITE school v Pardubicích. Chtěla bych vám touto cestou poděkovat za příjemný pobyt v této škole. Posledních deset let jsem...

Ivana Kaiserová

Na základě pozvánky školy LITE Pardubice jsem se zúčastnila za Okresní soud v Pardubicích bezplatné ukázkové hodiny výuky anglického jazyka....

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>